Van of-of
naar en-en.

Wij willen een natuurinclusief tiny house-project in Wageningen realiseren.

Een project dat wonen en de ontwikkeling van nieuwe natuur combineerd op een manier waarbij ze elkaar niet uitsluiten, maar versterken.

Meerdere vliegen,
één klap.

De gemeente Wageningen heeft de ambitie om de biodiversiteit te verhogen, nieuwe natuur te ontwikkelen en lokale, natuurinclusieve voedselproductie te bevorderen. Dit alles met als doel om de CO2-uitstoot te verlagen, de circulariteit te bevorderen, de natuurlijke veerkracht te verbeteren en de stad weerbaarder en leefbaarder te maken. Daarnaast kampt de gemeente met een groeiend woningtekort. Wij willen met ons project meerdere vliegen in één klap slaan door de ontwikkeling van nieuwe natuur te combineren met tiny house bewoning.

De ontwikkeling van nieuwe natuur stuit in de praktijk vaak op een gebrek aan financiële middelen. Door de hoge grondprijzen in Nederland, is er geen sluitend verdienmodel te realiseren. Als je de ontwikkeling van nieuwe natuur echter combineert met tiny houses, is het financieel ineens zeer aantrekkelijk. Tiny houses laten zich daarbij goed met nieuwe natuur combineren vanwege de kleine (ecologische) voetafdruk, de goede inpassing in het landschap en het duurzame en zelfvoorzienende karakter van de woningen.

Bekijk de verschillende cases:
Tiny houses en nieuwe natuur
– Tiny houses & voedselbos (Binnenkort beschikbaar)
– Herontwikkeling landbouwgrond (Binnenkort beschikbaar)

Lees meer over ons project in ons visiedocument.

Dit is er nodig

Partners

Om ons project te doen slagen, zijn we op zoek naar partners die onze visie steunen, hun expertise beschikbaar willen stellen of zich bij ons project aan willen sluiten. Zo zoeken we bijvoorbeeld organisaties die ervaring hebben met de ontwikkeling van nieuwe natuur en voedselbossen.

Locatie

We zijn nog op zoek naar een geschikte locatie. Daarom komen we graag in contact met innovatieve boeren/landeigenaren die de meerwaarde van ons project inzien en hier aan mee willen werken.

Regelgeving

In de realisatie van ons project, stuiten we op belemmerende regelgeving. Binnen de gebruikelijke wettelijke kaders is het lastig dan wel onmogelijk. Daarom zijn we momenteel met de gemeente Wageningen aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze regelgeving (tijdelijk) aan te passen. De gemeente staat hier welwillend tegenover en gesprekken zijn inmiddels in een gevorderd stadium.

Kun je ons helpen?

Neem contact op via
info@tinyhousewageningen.nl

Blijf op de hoogte