Hier vind je meer informatie over onze visie en waarom het natuurinclusieve tiny house buurtje er zou moeten komen. Ook vind je hier informatie over de verschillende interessante business-cases.

Visie                 Business-cases                 7 Redenen

Hier vind je meer informatie over onze visie en waarom het natuurinclusieve tiny house buurtje er zou moeten komen. Ook vind je hier informatie over de verschillende interessante business-cases.

Visie

Redenen waarom Wageningen een natuurinclusief tiny house buurtje nodig heeft.

1. Imago gemeente

Wageningen heeft, mede door de vestiging van de WUR, het imago van een groene stad die voorop loopt op het gebied van duurzaamheid. Een innovatief natuurinclusief tiny house buurtje verstevigt dit imago en vergroot de nationale en internationale uitstraling van Wageningen.

2. Doelstellingen gemeente

De gemeente Wageningen heeft de ambitie om de biodiversiteit te verhogen, nieuwe natuur te ontwikkelen en lokale, natuurinclusieve voedselproductie te bevorderen. Dit alles met als doel om de CO2-uitstoot te verlagen, de circulariteit te bevorderen, de natuurlijke veerkracht te verbeteren en de stad weerbaarder en leefbaarder te maken. Een natuurinclusief tiny house buurtje ligt in lijn met deze doelstellingen en zou meerdere vliegen in één klap slaan door de ontwikkeling van nieuwe natuur te combineren met tiny house bewoning.

3. Duurzame innovatie

Om aan de klimaatdoelen te voldoen, moeten we drastische maatregelen nemen om de woonvoorraad te verduurzamen. Nog lang niet iedereen ziet hier de noodzaak van in of is zich bewust van de mogelijkheden. Tiny house bewoners pionieren op het gebied van duurzaamheid. Zo wekken ze hun eigen energie op, hergebruiken ze grijs- en hemelwater en hebben ze een zeer beperkt aantal spullen. Daarnaast zijn tiny houses gebouwt van hernieuwbare materialen, waardoor het gebruik van fossiele grondstoffen zoveel mogelijk wordt vermeden.

4. Educatie

Onze keuzes worden gevormd door wat we om ons heen zien. Als het in onze directe omgeving normaal lijkt te zijn om uitsluitend te streven naar meer en groter, blijft dit de norm. De invulling van het huisje-boompje-beestje ideaal is hierdoor vrij specifiek. Om te laten zien dat het ook anders kan, is het belangrijk dat er een fysieke plek komt voor een ander geluid en we laten zien dat kleiner, natuurinclusief wonen iets is voor iedereen. Waar, door middel van workshops en open dagen, de bewoners van Wageningen, scholen en organisaties in contact kunnen komen met, en geïnspireerd raken door deze nieuwe vorm van wonen en leven.

5. Versnelling duurzame transitie

Tiny houses zijn, mede door hun populariteit, een zichtbaar en duurzaam alternatief. Een alternatief dat mensen inspireert om andere keuzes te maken. De publieke opinie rond duurzaamheid wordt positief beïnvloed. Een natuurinclusief tiny house buurtje helpt om de duurzame transitie van Wageningen te versnellen.

6. Ontwikkeling nieuwe natuur

Hoewel er de wens is om nieuwe natuur te ontwikkelen, ontbreekt in de praktijk vaak het geld en een business case. Tiny houses zijn middels een huur- of pachtconstructie een interessante manier om de ontwikkeling van nieuwe natuur te financieren. Door hun kleine ruimtelijke en ecologische voetafdruk nemen tiny houses weinig ruimte in en gaan mooi op in het landschap. Daarnaast kunnen de tiny house bewoners een actieve rol spelen bij de ontwikkeling.

7. Stimuleren natuurinclusief wonen

Wonen en natuur zijn vandaag de dag planologisch twee strikt gescheiden werelden die staan op gespannen voet. Enerzijds zien we een toenemende verstening van de bebouwde omgeving, waardoor de leefbaarheid, mede door het urban heating effect, overbelaste riolen en luchtvervuiling, onder druk komt te staan. Ondertussen is de natuur gereduceerd tot een paar kleine postzegels en neemt de biodiversiteit drastisch af. Deze situatie is onhoudbaar. De oplossing is om deze twee werelden met elkaar te verenigen waarbij wonen en natuur worden gecombineerd: natuurinclusief wonen. Een natuurinclusief tiny house buurtje kan laten zien dat het kan, dat duurzaam wonen en de ontwikkeling van nieuwe natuur heel goed samen kunnen gaan. En hiermee een ontwikkeling stimuleren die aansluit op de weg die de gemeente al is ingeslagen. Van of-of, naar en-en.

Reden waarom Wageningen een natuurinclusief tiny house buurtje nodig heeft.

1. Imago gemeente

Wageningen heeft, mede door de vestiging van de WUR, het imago van een groene stad die voorop loopt op het gebied van duurzaamheid. Een innovatief natuurinclusief tiny house buurtje verstevigt dit imago en vergroot de nationale en internationale uitstraling van Wageningen.

2. Doelstellingen gemeente

De gemeente Wageningen heeft de ambitie om de biodiversiteit te verhogen, nieuwe natuur te ontwikkelen en lokale, natuurinclusieve voedselproductie te bevorderen. Dit alles met als doel om de CO2-uitstoot te verlagen, de circulariteit te bevorderen, de natuurlijke veerkracht te verbeteren en de stad weerbaarder en leefbaarder te maken. Een natuurinclusief tiny house buurtje ligt in lijn met deze doelstellingen en zou meerdere vliegen in één klap slaan door de ontwikkeling van nieuwe natuur te combineren met tiny house bewoning.

3. Duurzame innovatie

Om aan de klimaatdoelen te voldoen, moeten we drastische maatregelen nemen om de woonvoorraad te verduurzamen. Nog lang niet iedereen ziet hier de noodzaak van in of is zich bewust van de mogelijkheden. Tiny house bewoners pionieren op het gebied van duurzaamheid. Zo wekken ze hun eigen energie op, hergebruiken ze grijs- en hemelwater en hebben ze een zeer beperkt aantal spullen. Daarnaast zijn tiny houses gebouwt van hernieuwbare materialen, waardoor het gebruik van fossiele grondstoffen zoveel mogelijk wordt vermeden.

4. Educatie

Onze keuzes worden gevormd door wat we om ons heen zien. Als het in onze directe omgeving normaal lijkt te zijn om uitsluitend te streven naar meer en groter, blijft dit de norm. De invulling van het huisje-boompje-beestje ideaal is hierdoor vrij specifiek. Om te laten zien dat het ook anders kan, is het belangrijk dat er een fysieke plek komt voor een ander geluid en we laten zien dat kleiner, natuurinclusief wonen iets is voor iedereen. Waar, door middel van workshops en open dagen, de bewoners van Wageningen, scholen en organisaties in contact kunnen komen met, en geïnspireerd raken door deze nieuwe vorm van wonen en leven.

5. Versnelling duurzame transitie

Tiny houses zijn, mede door hun populariteit, een zichtbaar en duurzaam alternatief. Een alternatief dat mensen inspireert om andere keuzes te maken. De publieke opinie rond duurzaamheid wordt positief beïnvloed. Een natuurinclusief tiny house buurtje helpt om de duurzame transitie van Wageningen te versnellen.

6. Ontwikkeling nieuwe natuur

Hoewel er de wens is om nieuwe natuur te ontwikkelen, ontbreekt in de praktijk vaak het geld en een business case. Tiny houses zijn middels een huur- of pachtconstructie een interessante manier om de ontwikkeling van nieuwe natuur te financieren. Door hun kleine ruimtelijke en ecologische voetafdruk nemen tiny houses weinig ruimte in en gaan mooi op in het landschap. Daarnaast kunnen de tiny house bewoners een actieve rol spelen bij de ontwikkeling.

7. Stimuleren natuurinclusief wonen

Wonen en natuur zijn vandaag de dag planologisch twee strikt gescheiden werelden die staan op gespannen voet. Enerzijds zien we een toenemende verstening van de bebouwde omgeving, waardoor de leefbaarheid, mede door het urban heating effect, overbelaste riolen en luchtvervuiling, onder druk komt te staan. Ondertussen is de natuur gereduceerd tot een paar kleine postzegels en neemt de biodiversiteit drastisch af. Deze situatie is onhoudbaar. De oplossing is om deze twee werelden met elkaar te verenigen waarbij wonen en natuur worden gecombineerd: natuurinclusief wonen. Een natuurinclusief tiny house buurtje kan laten zien dat het kan, dat duurzaam wonen en de ontwikkeling van nieuwe natuur heel goed samen kunnen gaan. En hiermee een ontwikkeling stimuleren die aansluit op de weg die de gemeente al is ingeslagen. Van of-of, naar en-en.

Volg het
tiny avontuur

Facebook          Instagram         LinkedIn

Volg het
tiny avontuur